-

Technologie

Proces technologiczny - Geomembrana


Instrukcja montażu:

Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na panujące warunki atmosferyczne:

 • Temperatura, zaleca się wykonywanie uszczelnień z geomembrany przy temperaturze powietrza od +5 do +30 stopni. Temperatura geomembrany w miejscach łączenia nie może być niższa niż +5 stopni.

 • Wiatr, silny wiatr ma niekorzystny wpływ na układanie poszczególnych płatów geomembrany, wyrównywanie zakładek przy wykonywaniu spoin oraz na czystość łączonych powierzchni.

 • Deszcz, zawilgocenie łączonych powierzchni stykowych wyraźnie wpływa na obniżenie jakości wykonywanych spoin, dlatego nie należy prowadzić prac montażowych podczas opadów deszczu lub mgły.Podłoże:


 • podłoże gruntowe


Podłoże, na którym ma być ułożona geomembrana, powinno być pozbawione ostrych elementów, odwodnione, uformowane i wyrównane. W przypadku, gdy nie można wyeliminować elementów, które mogą mechanicznie uszkodzić geomembranę, wykłada się pod geomembraną geowłókninę, stanowi ona warstwę ochronną.

Zdarza się że geomembrana nie jest ostatnią warstwą i wylewany jest na nią beton, wylewka itp. Z tego też względu sugerujemy układanie geowłókniny także na górnej części geomembrany, aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia mechaniczne.

 • podłoże betonowe


Podłoże betonowe pod uszczelnienia z geomembrany powinno być:

 • wytrzymałe i trwałe, aby zapewnić bezpieczne przeniesienie obciążeń zewnętrznych,

 • płaskie i gładkie, pozbawione spękań i ostrych występów,

 • wszystkie załamania powierzchni powinny być zaokrąglone,

 • opcjonalnie stosuje się geowłóninę jako warstwę ochronną dla geomembrany,

 • przed ułożeniem geomembrany podłoże należy oczyścić i osuszyć.


Wszelkie rury czy studzienki bądź inne elementy wychodzące z podłoża i przecinające izolację należy „wyciągnąć” i zamontować przed wykonaniem izolacji tak aby można było wykonać ich prawidłową obróbkę.


Sposoby łączenia geomembrany

Przy wykonywaniu spoin łączących poszczególne pasma geomembrany należy stosowoać metody zapewniające wysoką jakość wykonanych robót. Przy zgrzewaniu membran termoplastycznych ( np. PVC) i termoplastycznych półkrystalicznych ( np. PEHD) zaleca się stosowanie połączeń termicznych, np. metodą:
 • gorącego powietrza,

 • gorącego klina,

 • ultradźwiękową,

 • elektryczną.


W miejscach ciężko dostępnych geomembrana jest spawana przy użyciu specjalnych spawarek.


Przekrój spawu extruzyjnego

Przekrój zgrzewu na zakładkę z kanałem kontrolnym
Firma nasza do spawania i zgrzewania stosuje sprzęt wysokiej jakości (zgrzewarki Leister, Herz spawarki Munsch, Herz). Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę (szkolenia w Niemczech i Austrii).


Kontrola jakości robót:


Podczas prac kontrolę przeprowadza kierownik budowy oraz kierownik robót bądź majster robót Podwykonawcy w zakresie:

 • sprawdzenie jakości materiałów,

 • sprawdzenie szczelności połączeń zgrzewanych,

 • sprawdzenie świadectw dopuszczenia do stosowania materiałów,

 • badania wykonanych robót,

 • sprawdzenie naprawy (usunięcia błędów).


Kontrola jakości wykonanych spoin:

Metody nieniszczące

Metoda ciśnieniowa

Należy badać spoiny dwuścieżkowe o długości nie przekraczającej 50 m. W przypadku spoin dłuższych należy je podzielić na krótsze odcinki badawcze. Za pomocą pompki ręcznej należy wywrzeć w spoinie ciśnienie 200 kPa. Jeżeli w ciągu 5 min ciśnienie nie spadnie więcej, niż 10 % ( 20 kPa), spoinę można uznać za szczelną.

Metoda próżniowa

Należy za pomocą pompki próżniowej wytworzyć podciśnienie rzędu 3,4 kPa. Jeżeli w ciągu od 5 do 10 s nie pojawią się na zwilżonej roztworem mydlanym powierzchni spoiny pęcherzyki powietrza, to spoinę można uznać za szczelną.

Metoda ultradźwiękowa

Spoinę można uznać za szczelną, jeżeli daje się penetrować bez przeszkód i bez występowania echa pośredniego na dystansie odpowiadającym trzem grubością geomembrany lub co najmniej 10 mm, potwierdzając w ten sposób jednorodność wykonanego połączenia na tym dystansie. Wysokość echa odbicia od dna połączenia powinna odpowiadać wysokości sygnału wejściowego.

Metody niszczące

Ponieważ na ocenę wytrzymałości spoin mają wpływ nie tylko uzyskane wartości siły niszczącej i wydłużenia przy zniszczeniu, ale również sposób przebiegu zniszczenia spoiny i obserwacja mikroskopowa spoiny po zniszczeniu, badania niszczące należy zlecać wyspecjalizowanemu, niezależnemu laboratorium badawczemu.

Do celów przybliżonej oceny spoin w warunkach polowych, przy wykorzystaniu zrywarki ręcznej na budowie, można przyjąć następujące wartości niszczącej siły dopuszczalnej:
 • w badaniu na ścinanie spoiny- 90% wytrzymałości geomembrany w na rozciąganie przy płynięciu,

 • w badaniu na odrywanie spoiny- 70% wytrzymałości geomembrany na rozciąganie przy płynięciu.Sposób zamocowania geomembrany:


Geomembranę można zakotwić na koronie zbiornika. Wykonuje się do tego rów kotwiący o głębokości 50 cm, który powinien być usytuowany w odległości minimum 50 cm od krawędzi skarpy. Geomembrana w rowie musi być wywinięta i obsypana gruntem.W przypadku gdy nie ma możliwości stworzenia rowu kotwiącego, np.: mocowanie kończy się na ścianie betonowej, zamocowanie będzie wykonane mechanicznie na ścianie przy pomocy płaskowników i kołków . Styk płaskownika, geomembrany ze ścianą wypełniony będzie specjalnym uszczelniaczem.Linia niebieska – geomembrana
Linia czerwona – płaskownik aluminiowy

W przypadku gdy nie ma możliwości stworzenia rowu kotwiącego i braku możliwości zastosowania płaskowników istnieje możliwość zamocowania folii na koronie zbiornika za pomocą szpilek. (jest to metoda najmniej stabilna).


Wykonanie detali:

Elementy wystające obrabiane są geomembraną, w przypadku gdy jest to rura PE istnieje możliwość zespawania geomembrany pehd do rury PE. W przypadku rury PCV stosujemy opaski aluminiowe plus uszczelniacz.
 
Na górę

Zakład Ochrony Środowiska
Andrzej Łyczka

Modrzyca, ul. Nowosolska 22
67-106 Otyń

tel. (68) 355 02 51
fax (68) 387 22 94