-

O firmie

Zakład Ochrony Środowiska od kilkunastu lat zajmuje się wykonywaniem prac mających na celu zabezpieczenie gruntów i wód podziemnych jak i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi oraz ściekami przemysłowymi itp. 

Świadczymy usługi budowlane i projektowe (w zakresie wykonywanych prac).

Wykonujemy:

  • Uszczelnienia składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych;

  • Uszczelnienia w obrębie obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych;

  • Uszczelnienia miejskich oczyszczalni ścieków;

  • Uszczelnienia i przykrycia zbiorników na gnojowice;

  • Uszczelnianie budowli inżynierskich, w tym hydrotechnicznych;

  • Uszczelnienia wszelkiego rodzaju zbiorników ziemnych i betonowych / p.poż, retencyjne, odparowujące i inne/


Jesteśmy wszędzie tam, gdzie trzeba zapewnić stuprocentowa szczelność. W tym celu stosujemy głównie wysokiej klasy geomembrany PEHD wykazujące odporność na materiały ropopochodne oraz inne szkodliwe substancje jak kwasy, alkohole, azotany itd. W razie potrzeby stosujemy zabezpieczenia przy użyciugeowłóknin, geotkanin, Dodatkowo wykonujemy wszelkiego rodzaju prace uszczelnieniowe przy użyciu folii PCV oraz płyt PEHD, Układamy i spawamy również rurociągi z PEHD.

Prace prowadzimy na terenie całego kraju. Do spawania i zgrzewania stosujemy sprzęt wysokiej jakości (zgrzewarki Leister, spawarki Munsch). Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę (szkolenia w Niemczech i Austrii).

Dodatkowo nasza firma oferuje rejsy motorówką pod Odrze.

Zachęcamy do podjęcia z nami współpracy. Chętnie prześlemy ofertę cenową na interesujący Państwa rodzaj robót.
 
Na górę

Zakład Ochrony Środowiska
Andrzej Łyczka

Modrzyca, ul. Nowosolska 22
67-106 Otyń

tel. (68) 355 02 51
fax (68) 387 22 94