-

Geomembrana PEHD

Geomembrana HDPE jest wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, stanowi ochronę hydroizolacyjną dla gruntów. Występuje głównie jako gładka o grubościach: 1mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm oraz jedno- lub dwustronnie fakturowana. Jest odporna na większość związków chemicznych występujących w przyrodzie (np.produkty ropopochodne), nie ulega degradacji biologicznej (odporna na korzenie roślin, grzyby, bakterie i gryzonie), posiada wysokie wartości parametrów mechanicznych. Posiada bardzo dużą odporność na promieniowanie UV.

Geomembrana PEHD stosowana jest do:

  • hydroizolacji zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych, osadników,

  • hydroizolacji poziomej płyt fundamentowych i posadzek w budownictwie ogólnym i przemysłowym,

  • hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych,

  • izolacji tuneli drogowych i kolejowych,

  • izolacji wysypisk śmieci i składowisk odpadów,

  • izolacji zbiorników na gnojowice i płyt obornikowych,

  • izolacji tarasów, parkingów,

  • izolacji w budownictwie drogowym i mostowym.
Informacje dodatkowe

 
Na górę

Zakład Ochrony Środowiska
Andrzej Łyczka

Modrzyca, ul. Nowosolska 22
67-106 Otyń

tel. (68) 355 02 51
fax (68) 387 22 94