-

Geowłókniny

Geowłókniny to płaskie geosyntetyki, wykonane najczęściej z włókien polipropylenowych lub poliestrowych (ciągłych lub ciętych) o nieuporządkowanej strukturze, łączonych mechanicznie (przeszywanie, igłowanie), lub termicznie poprzez zgrzewanie.

Z geowłókniny wykonuje się warstwy rozdzielające grunty lub kruszywa oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, georusztami, geokratami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Stosowana jest do zabezpieczenia brzegów rzek, ochrony wybrzeży oraz przy budowie wałów i zbiorników wodnych. Służy do osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Zapewnia długotrwałą ochronę geomembran przy budowie składowisk odpadów, zbiorników wodnych itp.

Ze względu na funkcje jakie geowłóknina spełnia w konstrukcji budowli dzielimy je na:

  • filtracyjne,

  • separacyjno-filtracyjne,

  • dwuwarstwowe,

  • ochronne,

  • do nawierzchni bitumicznych.
Informacje dodatkowe

 
Na górę

Zakład Ochrony Środowiska
Andrzej Łyczka

Modrzyca, ul. Nowosolska 22
67-106 Otyń

tel. (68) 355 02 51
fax (68) 387 22 94