-

Geomembrana EPDM

EPDM czyli Etylo Propylenewe Dienowe Monomery (terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy) to polimerowe tworzywo sztuczne cechujące się dobrymi właściwościami do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości jego struktury.

Geomembrana EPDM posiada bardzo dobre właściwości m.in. wysoką odporność na warunki atmosferyczne, wysoką rozciągliwość, nawet do 300%, odporność na działanie brudnej i czystej wody, dobre właściwości na działanie wysokich temperatur do +110 °C, odporność na przebicia, elastyczność w niskich temperaturach do -45 °C, twardość w zakresie od 40-90 Shore A.

Geomembrana EPDM stosowana jest do:

  • hydroizolacji zbiorników wodnych, oczek wodnych, kąpielisk wodnych, stawów rybnych,

  • izolacji tarasów, parkingów.
Informacje dodatkowe

 
Na górę

Zakład Ochrony Środowiska
Andrzej Łyczka

Modrzyca, ul. Nowosolska 22
67-106 Otyń

tel. (68) 355 02 51
fax (68) 387 22 94